Kolejna obniżka stawki za odbiór ścieków

Kolejna obniżka stawki za odbiór ścieków

– Po raz kolejny dotrzymujemy słowa. Ta uchwała nawiązuje do mojego zobowiązania, że opłaty komunalne nie będą ciężarem dla portfela mieszkańców – mówił podczas sesji Rady Miejskiej 25 listopada Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Radni miejscy jednogłośnie opowiedzieli się za obniżeniem stawki za odbiór ścieków i utrzymaniem ceny wody.

Miejski Zakład Komunalny, który jest odpowiedzialny w Stalowej Woli za gospodarkę komunalną, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Stalowej Woli. Zakład konsekwentnie realizuje założenia zobowiązania, że w kadencji 2014- 2018 nie będą podnoszone ceny wody, a ceny za odbieranie ścieków będą sukcesywnie co roku obniżane. Pierwsza obniżka miała miejsce już rok temu.

– W taryfie S1 mamy obniżkę o 27 groszy brutto, w taryfie S2 mamy obniżkę o 22 grosze. Jeżeli mówimy o obniżce naszych opłat komunalnych, o tym co jest realizowane od początku tej kadencji, to łącznie z tą obniżką, która była w poprzednim roku w taryfie S1 mamy 56 groszy, a w taryfie S2 – 55 groszy obniżenia na cenie odbioru ścieków. Tutaj chciałbym zwrócić się ze słowami uznania dla pani prezes MZK za konstrukcję taryfy w sposób odpowiedzialny, taki, który zapewnia odpowiednie funkcjonowanie MZK pod względem planowanych inwestycji i rozwoju, a więc nie jest to taryfa, która w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwie spółki, czy planom inwestycyjnym – tłumaczył Prezydent Miasta.

Taryfa S1 w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków dotyczy mieszkańców tych budynków, w których zarządcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli oraz wspólnot mieszkaniowych  prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali. Stawka dla nich za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 6,16 zł (5,70 zł plus 8% VAT). Pozostali odbiorcy (grupa taryfowa S2) będą płacić 6,39 zł brutto.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę natomiast grupa taryfowa  W1, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli,  Gmina Stalowa Wola (wyłącznie za wodę pobieraną z sieci wodociągowej do  publicznych studni, zdrojów ulicznych i fontann oraz na cele przeciwpożarowe) oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali, w 2017 roku będzie płacić za 1 m3 wody 2,56 zł. Dla pozostałych odbiorców cena za kubik wody wyniesie 3,06 zł. Natomiast stawka opłaty abonamentowej równać się będzie 1,29 zł (opłata abonamentowa pobierana za każdy miesiąc w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby wodomierzy).

Niskie opłaty za ścieki i wodę będą obowiązywać przynajmniej do 2018 roku. Prezydent Lucjusz Nadbereżny deklaruje, że do końca swojej kadencji będzie konsekwentnie realizował program niskich opłat komunalnych dla mieszkańców Stalowej Woli.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress